ISO 14001

ISO 14001:2015 ÇYS, kurumların çevresel etkilerin dikkate alınarak yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayan standarttır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları

  • ISO 14001:2015 Belgesi, çevre yönetim sisteminizin etkin ve verimli bir şekilde çalıştığına dair ilgili taraflara güvence sağlar,
  • Yönetimin, şirketin çevre üzerindeki etkisini belirleme ve kontrol etmenin sistematik bir yolu olduğunu anlamasına yardımcı olacaktır,
  • Yürürlükteki mevzuatlara, standartlara ve kurallara uyulması gerektiğinin farkındalığını arttıracaktır,
  • Şirket itibarını arttırır ve şirketinizin çevre için taahhütlerini yerine getirdiğini kanıtlar,Verimliliği ve üretkenliği artırır, maliyetleri düşürür,
  • İyileştirme ve izleme için açık metot olduğundan çevresel riskleri en aza indirger,
  • ISO 14001, çevresel yönetim için dâhili ve harici hedefleri karşılamak için politikasına, planına ve eylemlerine bir çerçeve sunmaktadır.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesinin temel unsurları, sürekli iyileştirmeyi ve yürürlükteki yönetmeliklere ve mevzuatlara uymayı taahhüt etmesi gerektiği yönündedir. Bu unsurlar, organizasyonunuzu ve çevresel performansınızı sürekli geliştirmeye ve faaliyet gösterdiğiniz sektörde daha prestijli bir kurum olmanızı sağlayacaktır.

İlgili Makaleler

Nisan 16, 2020

Vegan Belgesi

Şubat 29, 2020

Helal ve Kosher