Yerli Malı Belgesi İşlemleri

Yerli Malı Belgesi İşlemleri

Yerli malı kavramı, tamamı veya büyük bir bölümü Türkiye sınırları içerisinde üretilmiş ve işçiliğinin Türkiye’de yapıldığı ürünleri tanımlamaktadır. Ürettiği bir ürün için yerli malı belgesi alan kuruluşlar, birçok avantaja sahip olmaktadır. Fakat bu belgeyi almanın belirli şartları bulunmaktadır. Bu şartları karşılayan kuruluşlar Yerli Malı Belgesi başvurusu yapabilmektedir.

Yerli Malı Belgesi Şartları Nelerdir?

Yerli Malı Belgesi almanın olmazsa olmaz iki şartı bulunmaktadır. Belge sahibi olmak isteyen kuruluşların Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu’nun olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, başvuru yapılan ürün ve ya ürün grubunda yerlilik oranının en az %51 olması istenmektedir. Bu oran, üretici tarafından hesaplanmakta ve bağımsız bir mali müşavir tarafından da onaylanarak resmiyet kazanmaktadır. Bir ürünün teknik anlamda yerli malı sayılması için de gerekli kontroller bağımsız eksperler tarafından yapılmaktadır.
Yerli Malı Belgesi başvuru yapmak için gerekli belgeler ise şunlardır:
  1. İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı suretleri; başvuruyu yapan kişi gerçek kişi ise kimlik fotokopisi
  2. Yerli katkı oranı hesap cetveli
  3. Denetlemeleri gerçekleştiren serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) veya yemin mali müşavirin ruhsat sureti
  4. Yerli malı uygunluğu için teknik kontrolleri gerçekleştiren eksperin uzmanlığını gösterir resmi belge (bunun dışarıdan bir hizmet alınmışsa, eksperin bağlı bulunduğu kurumda çalıştığını gösterir kimlik kartı vs.)
  5. Şirketin faaliyet alanı ve ürün tipine bağlı olarak diğer belgeler; Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti, Çiftçi Kayıt Sistemi
  6. Belgesi, Maden Ruhsatı sureti, Müstahsil makbuzu vs.
Bu belgeleri doğru şekilde düzenleyen kuruluşlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Ticaret ve Sanayi odalarına başvuru yapabilmektedir.

Yerli Malı Belgesi Avantajları

Yerli Malı Belgesi, özellikle KOSGEB’in sunduğu birçok için son yıllarda gerekli hale getirilmiştir. KOSGEB’in destek verdiği projelerde, belge sahibi olan kuruluşlar, %15 oranında ilave destek alabilmektedir. Bunun yanı sıra birçok kamu ihalesinde de Yerli Malı Belgesi, bir ön koşul olarak talep edilmektedir. Böylelikle, belge sahibi kuruluşlar, içinde bulunduğu pazarda doğrudan veya dolaylı olarak birçok avantaja sahip olmaktadır.

İlgili Makaleler