Ürün Güvenlik Dosyası

Ürün Güvenlik Dosyası Danışmanlığı

Ürün güvenlik dosyası içerisinde yer alan raporlar, kozmetik ürünlerin insan sağlığını olumsuz etkilememesi için çok önemlidir. İnsan tenine direk temas eden kozmetik ürünler, bir süre sonra deride enfeksiyon gibi durumlara yol açabilir. Bunun engellenebilmesi için mutlaka ürünün test edilmesi ve değerlendirmelerinin yapılması gerekmektedir. Kozmetik ürünlerden kaynaklı problemlerde en büyük sorun kimyasallardan kaynaklanmaktadır.
Kozmetik ürünlerin üretilmesinde yasaklı kimyasallar bulunmaktadır. Bu yasaklı kimyasallar ile kozmetik alanında kullanılması serbest olan kimyasalların yapı benzerliklerinin, farklılıklarının belirlenmesi ve kimyasallarda rastlanılan fonksiyonel grupların analiz edilmesi için ürün güvenlik dosyası ihtiyacı doğmaktadır.

Ürün Güvenlik Değerlendirmesi Neden Yapılır?

Kozmetik ürünlerin üretim aşamasının tamamlanmasının ardından kullanılacağı hedef kitle ve bölge alanında maruz bırakacağı etkilerin genel bir değerlendirmesi yapılması gerekir. Kozmetik Yönetmeliği 12. Madde kapsamında yapılan bu ürün güvenlik değerlendirmesi sonucunda kozmetik ürünün toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma etkisi gözlemlenmiş olmaktadır. Bu madde kapsamında bitmiş ürünün değerlendirilmesinin yapılması yasa ile zorunlu hale getirilmiştir. Bu değerlendirme kapsamında elde edilen ürün güvenlik dosyası içerisinde yer alması gerekir.
Firmamız, kozmetik ürünlerin değerlendirmesi, ürün güvenlik dosyası hazırlanması alanında hizmet sunmaktadır.

Ürün Güvenlik Dosyası Kimler Tarafından Hazırlanır?

Kozmetik alanda üretilen ürünlerin değerlendirme çalışmalarının yapılması ve gerekli belge, raporların hazırlanması bu alanda yetki sahibi olan kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Firmamız bünyesinde hizmet veren kişiler, gerekli eğitimlerden başarı ile geçmiş yetkili kişilerden oluşur.
Mevcut mevzuata hakim şekilde kozmetik ürünlerinin kimyasal içerik özelliklerinin değerlendirilmesi yapılır. Bu çalışmalar sonucunda ürün güvenlik dosyası yetki sahibi olan kişiler tarafından hazır hale getirilmektedir. Kimya mühendisleri ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ürün güvenlik dosyasının hazırlanması için gerekli raporlama teknikleri uygulanmaktadır.
Ürün güvenlik dosyası değerlendirilmesi kapsamında yapılan incelemeler sonucunda üretimi bitmiş kozmetik ürünün ani etkileri ve uzun vadede göstermiş olduğu etkiler detaylı bir şekilde incelenmektedir. Böylece ürün kullanıma sunulmadan önce telafisi olmayan istenmeyen durumların doğması engellenir. Üretici firmanın satışa güvenilir ve hedef kitle tarafından kullanıma uygun kozmetik ürünleri satışa sunması sağlanmaktadır. Kozmetik Yönetmeliği hükümlerine göre piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticiler için “Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası” hazırlamaktayız.

 

İlgili Makaleler

Mayıs 5, 2020

GMP Belgesinin Faydaları

Şubat 29, 2020

Ürün Güvenlik Dosyası

Şubat 29, 2020

Kozmetik Analizleri