GMP Belgesinin Faydaları

GMP Nedir?

Türkçe anlamı ile İyi Üretim Uygulamaları anlamına gelen GMP’nin açılımı Good Manufacturing Practices’dir. Ürünün, kuruluş ile alakalı iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek ya da azaltmak için aldığı önlemlerdir. Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ile dağıtımındaki temel yaklaşımlardandır. Üründe kaliteyi sağlamak için hammadde, işlenmesi, ürünün geliştirilmesi, üretimi, paketlemesi, depolama, dağıtım aşamalarındaki kesintisi uygulanması gereken işlemleri içeren teknikler dizisidir. Ürün imalatı için en önemli kalite yaklaşımıdır ve gıda sanayi çalışanlarının profesyonel bir şekilde çalışmasını sağlayarak güvenilir ve etkin ürün üretimini içerir. İlaç başta olmak üzere kozmetik ve gıda sektörünü kapsayan GMP, insan ve hayvanlarda kullanılan medikal amaçlı ürünlerin üretilmesinde de uyulması gerekli kuralları kapsar.

GMP Belgesinin Faydaları

• Prosesin son adımı olan ürüne gelene kadar GMP’nin buraya kadar ki tüm işlemlerde uygulanması gereken kurallardır. GMP Belgesi Faydaları, oldukça fazladır. Prosedürlerin tanımlanarak proseslerin belirlenmesi ve alanında uzmanlaşmış eğitimli personellerle üretimlerin yapılması müşteri şikayetlerini azaltır ve uzun vadede firmaya maddi getirisi olur. Ayrıca bununla birlikte markanın bilinirliğini sağlayarak prestijini arttırır. Müşterilerin yapılan işten memnuniyetinin artması ile bağlılığı gerçekleşecektir. En önemlisi ise ham madde ve son ürünün fire oranı azaltıp engelleyerek ekonomiye de katkı sağlayacaktır. GMP Belgesine ait firmalarda, üst yönetim ile diğer personellerin ulaşmak istediği kayıt ve bilgileri elde etmek rahat ve kolaydır.

GMP Temel İlkeleri Nelerdir?

GMP’yi yapılandırmak için temel ilkelere sahip olmak gerekmektedir. Ancak bu ilkeler ile GMP Belgesi Faydaları gözle görülebilir bir şekilde etki edebilir. Bu ilkelerKalite Yönetimini oluşturmak ve sahip olmak
 • Personel ve Organizasyon Yeteneği
 • Bina, materyal, donanım, ekipman
 • Dokümantasyon
 • Kalite kontrol ve yeterlilik testlerinin yapılması
 • Tüm işlemlerin onaylanması ve yetkilendirme
 • Ham maddelerin ya da ürünün girişi, ürünün işlenmesi, saklanması ve dağıtımı,
 • Şikayetler ve geri dönüş
 • Hataların araştırılarak bulguların saptanması, ürünlerin üretildikten sonraki kullanımı ile klinik takibi
 • Numunelerin saklanması, sorunlu ya da iade edilen ürünlerin imhası
 • İç ve dış denetimlerin gerçekleştirilmesi, takibi
 • Personelin yıllık eğitimi
 • Mevzuatların takip edilerek güncellenmesi
Tüm bunların düzenli ve eksiksiz gerçekleştirilmesi şirkete fayda sağlayarak GMP Belgesi Faydaları yerine getirmeye yarayacaktır.

İlgili Makaleler

Mayıs 5, 2020

GMP Belgesinin Faydaları

Şubat 29, 2020

Ürün Güvenlik Dosyası

Şubat 29, 2020

Kozmetik Analizleri